13. jula 2007. godine u Novom Sadu je promovisan novi prostor i projekti Centra za politiku i evroatlantsko partnerstvo. Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo je nevladina organizacija pokrenuta sa ciljem jačanja poverenja građana u politike i institucije koje promovišu evroatlantske vrednosti, promene perspektiva i snaženja podrške javnosti evroatlantskim integracionim procesima.

Naglašavajući važnost i značaj regionalnih inicijativa i podrške suseda, zemalja članica ili sa statusom kandidata u EU, Centar je okupio 13. jula predstavnike javnog, političkog i kulturnog života Vojvodine, a skup su pozdravili: potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši; Nj.E. ambasador Republike Rumunije Ion Macovei; Nj.E. ambasador Republike Hrvatske Tonči Staničić i otpravnik poslova u ambasadi Republike Mađarske Ištvan Fehervari.

Jasne i snažne poruke podrške Srbiji na putu priključenja EU su naglašene u obraćanju visokih predstavnika Rumunije, Hrvatske i Mađarske. Iskazana podrška u naporima da uskladimo institucionalnu saradnju i standarde naše svakodnevnice sa evropskim standardima je vidljiva kroz, kako do sada realizovane tako i u budućnosti planirane projekte regionalne saradnje. Uključivanje Srbije u brojne političke, ekonomske, vojne, kulturne te bezbednosne regionalne inicijative su put jačanja institucija i usklađivanja sa standardima EU.

Izbor ili alternativa: sa stanovišta Rumunije, 29. decembar 1989. godine, kako je naglasio Ion Macovei, je kao jedini izbor u prelomnim istorijskim trenucima otvorio priključenje Rumunije NATO i EU. Jedinstvenost istorijskog i političkog konteksta je potcrtao i Tonči Staničić, koji je naglasio da naš region nema drugu alternativu do priključenje evroatlantskim integracionim procesima i da se jedinstvenost istorijskog trenutka očituje i u činjenici da po prvi puta sve zemlje regiona imaju jedinstvenu viziju i perspektivu: sve gledaju ka Briselu. Stoga je važno ojačati snage i energije koje će tu viziju pretočitu u stvarnost i jačanjem regionalnih inicijativa sa posebnim akcentom na CEFTA sporazum, pripremiti teren za implementaciju evropskih standarda.

Važnost uloge nevladinih organizacija u procesima promene perspektiva i pripreme javnog mnenja su posebno naglasili Šandor Egereši i Ištvan Fehervari. Neophodno je da u procesima upoznavanja, prihvatanja i implementacije evroatlantskih standarda i vrednosti svi segmenti društva budu maksimalno uključeni, a multikulturalno nasledje Vojvodine po rečima Šandora Egerešija je zaloga, da će slogan kojim se Evropa ponosi “svi različiti, svi ravnopravni” biti slogan pod kojim će Srbija postati deo evropske zajednice naroda. Posvećenost dugotrajnom i strpljivom radu je ključna reč, i kako je istakao Ištvan Fehervari upravo ovaj skup je pokazao da postoje kapaciteti i spremnost da se energija i znanje vladinog i nevladinog sektora udruže na putu priključenja evroatlantskim integracionim procesima.

Centar za politiku I evroatlantsko partnerstvo je najavio realizaciju dva nova projekta:
Građanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima (podržan od strane Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU), ciklus tematski koncipiranih tribina koji će pokrenuti javni dijalog i podstaći interesovanje, motivaciju i želju građana Srbije da dele standarde i vrednosti koje žive građani Evrope;
i drugi, Građanin u sigurnom i bezbednom okruženju, koji se pokreće u cilju promocije novog koncepta ljudske bezbednosti, jačanja bezbednosti lokalnih zajednica i Vojvodine kao stabilnog, bezbednog i sigurnog regiona. Samo siguran i bezbedan građanin je mera sigurnosti i bezbednosti kako lokalnih zajednica tako i regiona.

U Novom Sadu, 16. jula 2007.

Promo130707
Promo130707
Promo130707
Promo130707
Promo130707
Promo130707
Promo130707
Promo130707
Gradjanski List "Ceo Balkan gleda prema Briselu"
Site building ..SIMIJ..