U Senti je 08. septembra 2007. godine održan prvi u nizu seminara planiranih kao deo projekta “Gradjanin u sigurnom i bezbednom okruženju«.

Devetnaestoro učesnika iz Sente, Kanjiže, Čoke, Kikinde i Novog Bečeja je pokušalo da identifikuje bezbednosne rizike kojima su direktno ili indirektno građani ovih opština izloženi, da markiraju bezbednosne kapacitete lokalnih zajednica te da predlože modele smanjivanja i/ili otklanjanja bezbednosnih pretnji. Opšti je zaključak da su nesigurnost i strah, siromaštvo i nezaposlenost pokazatelji nebezbednog i neizvesnog življenja. Građani se suočavaju sa brojnim rizicima: ekološka bezbednost: zatvaranje šećerane u Senti, pomor ribe u Tisi, Fermin; aerozagadjenje; voda za piće je lošeg kvaliteta, evidentirana je prisutnost arsena u vodi koja se neredovno hloriše; problem recikliranja otpada, potreba za regionalnom deponijom i rešavanjem problema lokalnih deponija koje su potencijalni izazivači požara (Kanjiža); zdravstvena bezbednost: u Čoki na jednog lekara dolazi 1.200 pacijenata; narkomanija je opšti problem sa kojim se teško nose sve opštine: poznati su slučajevi desetogodišnje dece koja uživaju drogu: ne postoji sinhronizovana akcija svih subjekta u suzbijanju narkomanije; saobraćajna bezbednost: putna infrastruktura u lošem stanju, nedostatak signalizacije, nerešen problem blata koje se sa njiva iznosi na glavne puteve; brojni nerešeni problemi kanalizacione i vodovodne mreže; informativno nasilje: izloženost informativnom nasilju (Kikinda) uz evidentan deficit lokalnih medija (Senta); politička i nesigurnost pripadnika manjinskih zajednica: evidentni su politička nesigurnost i strah (Čoka); izloženost nasilju: nasilje u porodici, nad decom, ženama i starim ljudima, tortura od strane policije (Kikinda); mobbing: zlostavljanje na radnom mestu (N. Bečej), strah od gubitka posla.

Ukazano je na neophodnost objedinjavanja bezbednosnih kapaciteta i sinhronizovanog rada svih aktera lokalne zajednice. Neophodna je saradnja građana (kroz različite forme samoorganizovanja) i institucija kako bi se pokrenule inicijateve za: uvodjenje kvartovskog policajca (uz obavezu da vlada jezikom manjinskih zajednica, Kikinda); pokretanje S.O.S. telefona (pomoć žrtvama porodičnog i nasilja na radnom mestu, Kanjiža, Čoka); izgradnju sigurne ženske kuće (N. Bečej, Senta), kao i formiranje saveta za borbu protiv narkomanije pri opštinama (primenom jedinstvenih mera na području Vojvodine kojim bi se ograničio rad lokala i noćnih klubova).

Građanin u sigurnom i bezbednom okruženju
Pregled stanja ljudske bezbednosti: Srbija: januar-jun 2007
Seminar: Novi Sad, 20. oktobar 2007.
Seminar: Senta 08. septembar 2007.
Senta07
Senta07
Senta07
Senta07
Senta07
Site building ..SIMIJ..