Prvi u nizu planiranih panela u okviru projekta: “Građanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima« (projekat podržava Kancelarija Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU) je organizovan u Novom Sadu, 25. septembra 2007. godine, pod naslovom: »Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju: benefiti i rizici«. Uvodna izlaganja o različitim aspektima Sporazuma su izneli Srdjan Majstorović (Kancelarija Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU), Andrija Aleksić (Kancelarija za evropske poslove Izvršnog Veća AP Vojvodine), Igor Aleksić (Društvo srpsko-američkog prijateljstva) i Snežana Kresoja (Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo). Ključne dimenzije Sporazuma su sažete kroz pojmove: liberalizacija, stabilizacija i pridruživanje. Naglašavajući važnost institucionalizacije odnosa Srbije i EU, istaknuto je da odredbe Sporazuma otvaraju prostor nastavku ekonomskih i institucionalnih reformi, jačaju efikasnost pravne države i procese demokratske konsolidacije Srbije. Posebno u svetlu činjenica da je gotovo 70 posto mladih ljudi spremno da napusti osiromašenu zemlju urušenih institucija i da pored velike podrške građana procesima priključivanja EU (69,3 posto) ogromna većina nije spremna da menja životne i radne navike.

Fazna liberalizacija zona slobodne trgovine, usaglašavanje kvota, carina i ograničenja (na sve industrijske proizvode i većinu poljoprivrednih; na izvoz junećeg mesa, šećera i vina...) u periodu od narednih 6 godina i institucionalizacija političkog dijaloga jesu direktni benefiti koje donosi ovaj Sporazum. U ovoj fazi pregovora je potvrdjeno da Srbija ima administrativne kapacitete neophodne za sprovodjenje imlementiranih sporazuma sa EU, ali i da se ustanovljava sistem provera koji će onemogućiti da eventualna politička destabilizacija uruši planirane faze ekonomskog razvoja. Zaključak je da odredbe Sporazuma definišu jasnije poziciju potrošača i zaštitu njegovih prava.

Pored političkih rizika i dilema glede konsenzusa o spoljnopolitičkim orjentirima, uvodničari su posebno istakli da je pretpostavljene rizike važno sagledati kao izazove i nove šanse za podizanje konkurentnosti naših privrednika i prihvatanje standarda življenja shodno institucionaliziranim regulama. I da je neophodno raditi zajednički na promovisanju pozitivnih očekivanja, jer konkurencija jeste takmičenje, ali evropska utakmica može doneti koristi, posebno imajući na umu strukturu evropskog budžeta.

Posebno je naglašena važnost koordiniranog rada svih subjekta (građani, institucije, civilne inicijative) u procesima evroatlantskih integracija, kao i usvajanje nacionalnog programa (hodograma reformi) za integraciju u EU.

U Novom Sadu, 25. septembar 2007.

Gradjanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima
Gradjanin u fokusu
Srbija na evropskom putu: ekonomski izazovi pridruživanja
Izazovi pristupanja EU: postoji li alternativa
Predpristupni fondovi EU: struktura i mogućnosti apliciranja
Prezentacija rada Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU
Panel: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju:benefiti i rizici
Site building ..SIMIJ..