U Novom Sadu, 20.oktobra 2007. godine održan je drugi seminar “Gradjanin u sigurnom i bezbednom okruženju”. U širokom spektru bezbednosnih rizika kojima su izloženi građani Novog Sada bilo je teško markirati ključne probleme. Učesnici seminara, profesionalno angažovani u različitim oblastima su izdvojili nekoliko grupa problema koji produkuju strah i neizvesnost, a direktno ili indirektno utiču na građansku sigurnost ali i na dostojanstven život svakog od nas. Osnovni pokazatelj nebezbednosti su ekonomska nesigurnost (31.000 nezaposlenih na evidenciji Tržišta rada) i siromaštvo (niska primanja koja ne prate troškove života). Problem dostupnosti (Romi) i kvaliteta obrazovanja (tržišna orjentisanost obrazovnih ustanova, izloženost nasilju nastavnog osoblja); nepoštovanje osnovnih standarda saobraćajne kulture i nebezbednost svih učesnika u saobraćaju (neadekvatna saobraćajna signalizacija, broj dece stradale u saobraćajnim nesrećama, loša putna infrastruktura, istovremeno prekopavanje nekoliko važnih saobraćajnica u gradu, štrajkovi prevoznika) funkcionisanje svakodnevnog života u Novom Sadu dovodi do kolapsa. Problem prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i sadržaja koji im se nude su ocenjeni kao jedan od velikih propusta svih institucija i organizacija koji se bave mladima. Odsustvo sistematskih mera kojim bi se organizovala zaštita starih (ostvarivanju elementarnih potreba, nega ali i zaštita od nasilja kojima su stari izloženi) je evidentno. Nebriga o ranjivim grupacijama uz alarmantan problem narkomanije (gram heroina u Novom Sadu se kreće oko 10 eur, sve je veći broj tinejdžera koji ne samo konzumiraju već i diluju drogu), opšte poznata mesta po kvartovima gde se okupljaju mladi narkomani, svakodnevne pljačke (menjačnice, kladionice, kafići), fizička i ugroženost imovine, su pokazatelji nebezbedne, nesigurne i neizvesne svakodnevnice u Novom Sadu. Nedostaju policajci po kvartovima, a neophodno je unaprediti komunikaciju sa MUP. Dodatnu frustraciju izaziva birokratska šikana kojoj su građani izloženi prilikom promene ličnih dokumenata (pasoši, lične karte, vozačke dozvole). Na jednog lekara u Novom Sadu dolazi 787 pacijenata.

Učesnici seminara su zaključili da su neka od mogućih rešenja detektovanih bezbednosnih problema i: kreiranje sigurnog privrednog okruženja, u kojem bi jasno definisanim zakonskim odredbama i značajno umanjenim porezima i taksama, se stimulisalo otvaranje većeg broja malih i srednjih preduzeća; poštovanje zakonskih odredbi kojim bi se zloupotreba mobilnih telefona i drugih tehničkih pomagala redukovala u svakodnevnom nastavnom procesu; zaštita ličnosti nastavnika poštovanjem postojećih zakonskih odredbi; u saradnji sa Parking Servisom pokrenuti akciju: sigurnosni prsluk za svakog prvaka u Novom Sadu; pokretanje bloga kojim bi se animirao što veći broj mladih da iznesu predloge u cilju kvalitetnijeg i odgovornijeg organizovanja njihovog vremena i aktivnosti.

Građanin u sigurnom i bezbednom okruženju
Pregled stanja ljudske bezbednosti: Srbija: januar-jun 2007
Seminar: Novi Sad, 20. oktobar 2007.
Seminar: Senta 08. septembar 2007.
NsSeminar
NsSeminar
NsSeminar
NsSeminar
NsSeminar
Site building ..SIMIJ..