U okviru projekta »Građanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima« Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo u saradnji sa Fakultetom za pravne i poslovne studije je organizovao u Novom Sadu, 13. novembra 2007. godine predstavljanje rada Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU. Veliki broj prisutnih studenata je brojnim pitanjima pokušao da razjasni nedoumice i dileme oko našeg evropskog puta. Savetnik u Kancelariji i koordinator pregovora o SSP, Vladimir Medjak je iscrpnim, agrumenovanim i racionalnim odgovorima demistifikovao brojne nedorečenosti koje prate procese evropskih integracija. Strukturu, definisane oblasti rada i aktivnosti Kancelarije Vladimir Medjak je izložio kroz prizmu uticaja na svakodnevni život građana. I posebno naglasio da gotovo 80% svih aktivnosti Vlade se vezuje za procese evropskih integracija, imajući u vidu neophodnost prilagodjavanja velikog broja propisa, institucionalnu i administrativnu reformu te edukaciju zaposlenih u upravi. Važan deo uvodnog izlaganja je posvećen pregledu faza pridruživanja do otpočinjanja pregovora o članstvu, uz jasan pregled institucija, koordinacionih tela kao i radnih grupa koje će nositi jasno definisani deo odgovornosti.

Ključno pitanje učesnika je bilo: može li se ubrzati proces pristupanja Srbije EU; ko snosi odgovornost za sporo usvajanje neophodnih zakona; da li Srbija poseduje kapacitete za pristupanje EU, ali i da li nas EU želi kao potencijalnu državu članicu? Šta je to što Srbija može da ponudi zajednici evropskih država? Imajući na umu činjenicu da od 9 centara naučne izuzetnosti na Balkanu, 8 se nalazi u Srbiji, da je izveštaj EK visoko ocenio administrativne kapacitete Srbije kao i da, posebno generacija mladih doživljava ulazak u EU kao mogućnost lakšeg putovanja, edukacije i zapošljavanja, jasno je da su očekivanja velika, ali još uvek više u sferi emotivnog nego racionalnog sagledavanja važnosti ovih procesa. Neizbežna i očekivana rasprava o očuvanju kulturnog identiteta u EU, nije izostala. Utisak je da odsustvo sistematske, aktivne kampanje koja bi racionalno, kroz parametre cost-benefit analize predstavila procese evropskih integracija uzrokuje mistifikaciju ovih procesa, medijsko plasiranje mnoštva polu-dorečenih i netačnih informacija, što podstiče dodatnu konfuziju.

Otuda se nameće nužnost pokretanja otvorenog i argumentovanog dijaloga i racionalne procene svih dimenzija našeg uključivanja u evropsku zajednicu vrednosti i standarda. Razgovor studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije sa Vladimirom Medjakom je pokazatelj da samo aktivnim angažmanom građana, vladinih, nevladinih i obrazovnih institucija možemo pokrenuti procese demistifikacije evroatlantskih integracionih procesa. Podrška Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU ovim nastojanjima je posebnog značaja.

U Novom Sadu, 14. novembar 2007.

Gradjanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima
Gradjanin u fokusu
Srbija na evropskom putu: ekonomski izazovi pridruživanja
Izazovi pristupanja EU: postoji li alternativa
Predpristupni fondovi EU: struktura i mogućnosti apliciranja
Prezentacija rada Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU
Panel: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju:benefiti i rizici
Site building ..SIMIJ..