Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo u saradnji sa Fakultetom za pravne i poslovne studije u Novom Sadu je u okviru projekta »Građanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima« organizovao 20. novembra predavanje na temu: Predpristupni fondovi EU: struktura i mogućnosti apliciranja. Andrija Aleksić iz Kancelarije za evropske poslove Izvršnog Veća AP Vojvodine (KEP) je veliki broj prisutnih kako studenata tako i predstavnika zainteresovane javnosti upoznao sa aktivnostima KEP posebno u sferi koordinacije rada Sekretarijata PIV na polju ekonomskog pridruživanja EU i edukacije predstavnika lokalnih samouprava na temu pripreme projekata i korišćenja fondova EU. Vojvodina kao jedina evroregija u Srbiji je primer kako se mogu uspešno koristiti fondovi EU, mada je evidentan deficit resursa, posebno stručnjaka spremnih da se dodatno edukuju. I upravo je to prostor koji se otvara mladim ljudima da dugotrajnim i strpljivim radom unaprede kapacitete efikasne i stručne administracije. Napori Fakulteta za pravne i poslovne studije na tom polju su evidentni.

Evropsko iskustvo korišćenja fondova prekogranične saradnje u Srbiji počinje da se aplicira sa četvrt veka kašnjenja. Iz strukturnih i kohezionih fondova EU se formiraju predpristupni fondovi (Srbiji na raspolaganju kroz IPA komponente) a iz socijalnih i horizontalnih, programi TEMPUS, FP7. Andrija Aleksić je konkretnim podacima i projektima koji su do sada uspešno aplicirani prikazao primere uspešne prakse: opštine Subotica, Čoka, Novi Kneževac, Zrenjanin, Sombor...; demonstrirao na konkretnim projektima mogućnosti uspostavljanja prekogranične saradnje; pregledno prošao kroz komponente i mogućnosti faznog apliciranja u različitim oblastima, sve vreme naglašavajući faze pristupanja EU i obaveze koje proističu.

Racionalan i konkretnim podacima potkrepljen pristup je važan postupak demitologizacije procesa pridruživanja Srbije EU. Medijsko licitiranje različitim sumama koje nas čekaju u EU je pojašnjeno: iz godine u godinu Srbija će imati mogućnost da koristi odredjene sume, ali su ključni napor i spremnost da se pristupi popunjavanju aplikacija, da se usvoje nove veštine i znanja te da se konkuriše novim idejama i projektima. Evidentan je nedostatak stručnog kadra, nedostatak spremnosti da radimo na promeni vlastitih radnih i profesionalnih navika. Još uvek je prisutan mit, vidljiv i kroz postavljena pitanja, da raspolažemo stručnim i obrazovanim kadrom. Činjenica je, ako bi ovog trenutka ušla u EU, 1600 – 1800 stručnjaka iz različitih oblasti potrebnih za rad u institucijama EU, ne bi moglo da se pronađe u Srbiji.

Promena perspektiva i demitologizacija procesa pridruživanja EU su jedan od ciljeva projekta “Građanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima”, koji podržava Kancelarija Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU.

U Novom Sadu, 21. novembar 2007.

Gradjanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima
Gradjanin u fokusu
Srbija na evropskom putu: ekonomski izazovi pridruživanja
Izazovi pristupanja EU: postoji li alternativa
Predpristupni fondovi EU: struktura i mogućnosti apliciranja
Prezentacija rada Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU
Panel: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju:benefiti i rizici
Site building ..SIMIJ..