Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo u saradnji sa Fakultetom za pravne i poslovne studije u okviru projekta »Građanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima« je organizovao u Novom Sadu, 18. decembra 2007. godine panel raspravu na temu: Izazovi pristupanja EU: postoji li alternativa? Uvodnicari: Duško Radosavljević, profesor FPPS, Snežana Kresoja, Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo i Vladimir Todorić, savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije za pravna pitanja pridruživanja EU su se složili da je pitanje postojanja alternative evropskom putu Srbije jedna od lažnih dilema, budući da je EU činjenica koja se ne dovodi u pitanje. Ključni problem je kako piramidu nepoverenja (u temeljima piramide nepoverenja je strah od gubitka Kosova a vrhuni strahom od gubitka nacionalnog identititeta) premreženu iracionalnim strahovima racionalizovati i pokrenuti racionalni dijalog. Racionalni dijalog izmedju institucija i građana koji će kao fokus definisati analizu očekivanih dobitaka ali i pretpostavljenih gubitaka u procesima pridruživanja EU. Činjenica je da niti jedna od opcija koje se plasiraju građanima ne racionalizuje ove procese.

Objašnjenje za neodgovorno ponašanje srbijanskih elita je njihova potreba da manipulišu procesima, polu-informisanošću i strahovima građana a u cilju produžavanja stanja političke hibernacije. Gradjani Srbije nemaju iskustvo življenja u stabilnom institucionalnom okruženju, svega 12 posto poseduju pasoše, ogromna većina ne putuje, i brojne su prepreke racionalnom sagledavanju budućnosti. Posebno u atmosferi dvosmislenih poruka koje se svakodnevno šalju kako građanima, tako i predstavnicima međunarodne zajednice. Procesi kolektivnog učenja i izgradnje institucija zahtevaju administrativnu, političku i ekonomsku izvesnost, koja ne bi rezultirala pitanjima studenata: »kako da studiram na privatnom fakultetu u Srbiji, ako ne postoji izvesnost da će diplome biti vrednovane u istom rangu kao diplome sa državnih fakulteta«, »kada će se otvoriti mogućnost razmene studenata sa privatnih fakulteta u Srbiji sa studentima iz Evrope«. Takodje, pokrenulo se i pitanje očuvanja identiteta manjina u procesima globalizacije, pitanje koje posebno tangira pripadnike manjinskih etničkih zajednica izloženih različitim procesima asimilacije. Institucionalizacija odnosa sa EU, proces pokrenut parafiranjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je od izuzetnog značaja budući da usvajanjem novih zakona i usaglašavanjem pravnog okvira sa regulama EU, pravno okruženje postaje sigurnije i prepoznatljivo potencijalnim stranim investitorima.

Cena političke neizvesnosti je jasna: od očekivanih oko 5 milijardi EUR direktnih stranih investicija u toku 2007. godine je stiglo 2,5 milijarde. Ekonomski gubitak razumljiv i kao izgubljenih oko 200.000 radnih mesta je direktna posledica političke neizvesnosti i nedefinisanih spoljno-političkih prioriteta. Stoga 2008. godina zahteva politički konsenzus oko budućnosti Srbije, a evropska perspektiva nema alternativu.

U Novom Sadu, 19. decembar 2007.

Gradjanin u fokusu: ka evropskim vrednostima i standardima
Gradjanin u fokusu
Srbija na evropskom putu: ekonomski izazovi pridruživanja
Izazovi pristupanja EU: postoji li alternativa
Predpristupni fondovi EU: struktura i mogućnosti apliciranja
Prezentacija rada Kancelarije Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU
Panel: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju:benefiti i rizici
Site building ..SIMIJ..