Širenje evropskih horizonata: saradnja novinara Vojvodina-Estonija

Cilj projekta je osnaživanje medjunarodne saradnje izmedju novinara iz vojvođanskih medijskih kuća i njihovih kolega iz Estonije, razmenom iskustava i jačanjem profesionalnih kapaciteta kroz uspostavljanje sistema efikasne razmene informacija, a jačanjem kontakata izmedju kolega koji rade za štampane i elektronske medije. Razmena iskustava, posebno iskustava estonskih medija stečenih tokom procesa pripreme za ulazak u EU (imajući posebno na umu efekte procesa privatizacije i digitalizacije tokom medijskih reformi sprovedenih u Estoniji, a za koje se očekuje da se realizuju u Srbiji – posebno imajući na umu različite pristupe procesima privatizacije manjinskih medija) ima za cilj kreiranje racionalno utemeljnog javnog mnenja o procesima pristupanja EU.

Razvijanje kontakata, jačanje evropskih veza i razumevanja izmedju kolega će biti realizovano organizovanjem: dve jednonedeljne posete (Estoniji i Srbiji: dva tima novinara, koji će činiti ukupno oko 20-tak novinara, štampanih i elektronskih medija); organizovanjem Dana Vojvodine u Estoniji kao i publikovanjem članaka, emitovanjem radio emisija, dokumentarnih filmova ... na srpskom, estonskom, ruskom, madjarskom, slovačkom.. tokom četiri meseca (mart-jun 2009.). Centar za politiku će realizovati projekat u saradnji sa NVO “Open Republic” i nacionalnom televizijom Estonija (ERR).

Otvaranjem novih evropskih perspektiva novinari će dobiti šansu da prevaziđu jednostranu: bilo vojvodjansku ili estonsku perspektivu razumevanja procesa evropskih integracija, ali i da ojačaju profesionalne kapacitete: sa vojvođanske strane cilj projekta je promena perspektive i dekomponovanje negativnih “mitova” i predrasuda glede evroatlantskih integracija koje delom uzrokuju prepreke na putu Srbije ka EU, a kako bi se podstaklo poverenje i promenili stavovi građana prema normama, vrednostima i standardima evroatlantske zajednice.

Projekat podržavaju: East-East Program Fonda za otvoreno društvo i Skupština AP Vojvodine.

............................................
Širenje evropskih horizonata: saradnja novinara Vojvodina-Estonija
Vojvodina-Estonija
............................................
Vojvodina, 19-26. septembar 2009.
Foto galerija
Video
............................................
Estonija, 12-19. april 2009.
Foto galerija
Video
............................................
Site building ..SIMIJ..