Bezbednosni izazovi 21. veka i moć dijaloga

Konferencija „Bezbednosni izazovi 21. veka i moć dijaloga“ je organizovana u povodu 60 godina od predstavljanja Izveštaja koji su u decembru 1956. godine sačinili ministri spoljnih poslova Norveške Halvard Lange, Italije Gaetano Martino i Kanade Lester B. Pearson (poznat kao „Izveštaj tri mudra čoveka“) kojim je politički dijalog i proces političke, ekonomske, kulturne i naučne saradnje između zemalja članica, uz vojnu dimenziju, koncipiran kao drugi uporišni stub Severnoatlantskog saveza.

60 godina kasnije postavlja se pitanje u kojoj su meri preporuke „Izveštaja tri mudra čoveka“ aktuelne i primenljive u drugoj dekadi 21. veka: suočeni sa brojnim bezbednosnim izazovima, terorističkim i cyber pretnjama, izbegličkom krizom, prirodnim katastrofama..postavlja se pitanje kako odgovoriti na široki spektar bezbednosnih rizika i kako dugoročno rešiti problem: da li isključivom primenom sile ili je rešenje koncipiranje političkih i strateških odgovora, dijalog i pregovori, otklanjanje istinskih uzroka problema promišljanjem suštine sukoba, suočavanjem sa predrasudama, identitetskim i simboličkim strahovima suspendovanih generacija, prevladavanjem ekonomske, političke, socijalne nejednakosti, ukidanjem marginalizacije ranjivih i nevidljivih socijalnih grupacija? Sledeći strateške preporuke „Izveštaja tri mudra čoveka“ tragamo za odgovorima na bezbednosne izazove koji ugrožavaju temeljne vrednosti liberalne demokratije.

Pokrovitelj konferencije: Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.

Partner na projektu: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad

............................................
Bezbednosni izazovi 21. veka i moć dijaloga
Serbia & NATO IPAP
............................................
Satnica
............................................
Video
Bezbednosni izazovi 21. veka i moć dijaloga   06. 06. 2017.
Serbia & NATO IPAP: cooperative approach to better security

............................................
Site building ..SIMIJ..