Regionalna evroatlantska inicijativa : mladi debatuju NATO pro&con

Cilj projekta je priprema regionalnih lidera – budućih kreatora ključnih političkih odluka i inicijatora procesa dekomponovanja negativnih „mitova” i predrasuda glede politika pridruživanja Srbije evroatlantskoj zajednici i posebno NATO. Nejasno definisani spoljno-politički prioriteti slabe poverenje građana spram normi, vrednosti i standarda evroatlantske zajednice: uloga budućih lidera je da pokrenu proces suštinskog razumevanja kompleksnih političkih i ekonomskih izazova sa kojima se Srbija suočava na evroatlantskom putu.

Segment dugoročnog procesa pripreme budućih lidera je organizovanje dvodnevnog debatnog takmičenja: podeljeni u 6 debatnih timova, grupa od 18-toro mladih iz Novog Sada i Bujanovca će se pripremati (septembar-novembar) da pitanja priključenja Srbije NATO tematizuju sa stanovišta potencijalnih političkih, ekonomskih i bezbednosnih dobiti; ali i iz ugla potreba svakodnevnog života, koristeći modifikovani Linkoln-Daglas debatni format. Posebna pažnja će biti posvećena iskustvima suseda u regionu, članica NATO. Partneri na projektu su: Fakultet za pravne i poslovne studije (Novi Sad) i Civilni Resurs Centar (Bujanovac).

Sva debatna izlaganja, zaključci i preporuke upućeni vladinim institucijama i javnosti u cilju promovisanja politika priključenja Srbije NATO, će biti publikovana u multijezičkoj brošuri (tekstovi na albanskom, srpskom, romskom, mađarskom, engleskom). Najavljene aktivnosti su deo regionalnog procesa „Regionalna evroatlantska incijativa – REA Inicijativa” pokrenutog početkom 2008. godine (u trouglu Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina) kao prvi regionalni odgovor vladinih institucija i nevladinih organizacija Zapadnog Balkana na izazove priključenja evroatlantskoj zajednici. Cilj REA Inicijative je jačanje procesa implementacije NATO/PzM politika i standarda kako bi se učvrstilo poverenje i prevladao postojeći jaz izmedju očekivanja i realnosti. Grad Novi Sad je simbolički centar REA Inicijative.

Projekat pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine, podržavaju ambasada Republike Mađarske u Srbiji i NATO Odeljenje za javnu diplomatiju.

REA Inicijativa: mladi debatuju NATO pro&con
REA: Bujanovac-Novi Sad
Blog
Foto galerija
Video
Site building ..SIMIJ..