Jačanje evropskog identiteta multikulturalne Vojvodine

Organizovanjem panela “Interkulturalni dijalog i tolerancija” (deo projekta „Jačanje evropskog identiteta multikulturalne Vojvodine”) u saradnji sa Dunavskim Biroom, Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo inicira ciklus javnih debata, koje će se finalizirati 8. maja 2008. godine medjunarodnim forumom »Perspektive multikulturalne Vojvodine u Evropi« u Bačkoj Topoli i svečanom najavom početka izgradnje Evroregionalnog Centra za Toleranciju.

Kako jačati evropski multidimenzionalni identitet multikulturalne Vojvodine? Organizovanjem dva panela: u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine i u Bačkoj Topoli (domaćin Kampa za toleranciju za mlade iz gradova i regiona Dunavskog basena), a kao deo aktivnosti promovisanja Bačke Topole, budućeg Evroregionalnog Centra za Toleranciju, Centar za politiku u saradnji sa Dunavskim Biroom želi da temu jačanja evropskog identiteta multikulturalne Vojvodine tematizira kako sa stanovišta eksperata tako i sa stanovišta mladih, direktno uključenih u aktivnosti Kampa za toleranciju. Najavljeni paneli će pružiti šansu kako domaćim tako i medjunarodnim poznavaocima da tematiziraju različite aspekte konstrukcije identitetskih obrazaca: politikološki, sociološki, medijski, rodni, antropološki...Razumevanje evropskog identiteta kroz koncept evropskog multidimenzionalnog identiteta je podstrek prevazilaženju interetničkog nepoverenja i normaliziranih obrazaca netolerancije kao i jačanju procesa negovanja interkulturalnog i interetničkog razumevanja. U javnom diskursu još uvek dominira mitologizacija procesa konstrukcije evropskih multidimenzionalnih identiteta i stoga je neophodno jačati motivaciju mladih da pokrenu proces promene perspektiva, navika i stavova.

Izlaganja će se publikovati u posebnoj brošuri koja će biti korišćena kao radni materijal za učesnike Međunarodnog kampa tolerancije za mlade iz gradova i regiona podunavskog basena, u Bačkoj Topoli, jul 2008. godine.

Projekat podržavaju: ambasada Švajcarske i Slovačka Agencija za Medjunarodnu Razvojnu Saradnju.

Jačanje evropskog identiteta multikulturalne Vojvodine
EIMV
Interkulturalni dijalog i tolerancija
Interkulturalni dijalog i tolerancija: lista uvodničara
Bačka Topola: Perspektive multikulturalne Vojvodine u Evropi
Bačka Topola, 8. maj 2008.
Bačka Topola, 8. maj 2008: lista uvodničara
Foto galerija
Site building ..SIMIJ..