IPAP: građanin u sigurnom i bezbednom okruženju / Serbia & NATO IPAP: cooperative approach to better security

Konferenciju „IPAP: građanin u sigurnom i bezbednom okruženju“ Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo organizuje u partnerstvu sa Međunarodnom policijskom asocijacijom (IPA) Regija Novi Sad, kao deo projekta “Serbia & NATO IPAP: cooperative approach to better security”, u cilju upoznavanja javnosti sa aktivnostima koje su utvrđene Individualnim akcionim planom partnerstva (IPAP) i njihovim prevođenjem u svakodnevni život, posebno u oblasti reagovanja u vanrednim situacijama.

Izlaganja kredibilnih uvodničara će iz različitih perspektiva osvetliti pitanje jačanja kapaciteta institucija i organa koji se bave planiranjem u vanrednim situacijama i pružiti priliku zainteresovanoj stručnoj javnosti da procese i promene u globalnoj bezbednosnoj arhitekturi analiziraju kroz perspektivu IPAP-a, s tim da će posebna pažnja biti posvećena: učešću Srbije u programu Partnerstvo za mir i ekonomske, psihološke, bezbednosne, političke dobiti; ulozi Sektora za vanredne situacije, saradnji Sektora sa Evroatlantskim koordinacionom centrom za reagovanje na katastrofe, aktivnostima na proceni ugroženosti i izrada plana zaštite i spasavanja na različitim nivoima, izradi Akcionog plana za primenu Nacionalne strategije za vanredne situacije; prezentaciji efekata projekta „Procena rizika i zaštita kvaliteta izvorišta pijaće vode u Novom Sadu“, čiji je nosilac Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; rodnoj ravnopravnosti i ulozi žena u vanrednim situacijama; rad konferencije ćemo zaokružiti predstavljanjem rezultata i utisaka studijske posete grupe poslanika Skupštine AP Vojvodine sedištu NATO-a, koja je organizovana krajem marta 2015. godine.

Domaćin konferencije je Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad.

Projekat podržava NATO Odeljenje za javnu diplomatiju.

............................................
IPAP: građanin u sigurnom i bezbednom okruženju / Serbia & NATO IPAP: cooperative approach to better security
Serbia & NATO IPAP
............................................
Satnica
............................................
Foto galerija
............................................
Video
IPAP 10.05.2016
Serbia & NATO IPAP: cooperative approach to better security

............................................
Site building ..SIMIJ..