Politika otvorenih vrata - vizija nove generacije

Projekte aktivnosti realizujemo sa ciljem snaženja socio-političkih i kulturnih kompetencija mladih polazeći od činjenice da stavovi današnje generacije mladih predstavljaju pokazatelje – koju socijalnu, političku i kulturnu strategiju će ova generacija donosilaca ključnih političkih odluka kandidovati kao dominantnu agendu 21. veka. Projekat posebno naglašava činjenicu da mladi predstavljaju važan politički, socijalni i kulturni resurs u procesima konsolidovanja demokratije i okončanja tranzicije u Srbiji. Seminar “Politika otvorenih vrata - vizija nove generacije” organizujemo sa ciljem prezentovanja i komparacije iskustava Češke i Slovačke na putu evroatlantskih integracija učesnicima Univerzitetskog programa radne prakse u institucijama AP Vojvodine. Posebna pažnja će biti posvećena političkim, ekonomskim, bezbednosnim, psihološkim, sociološkim..okolnostima i uslovima koji su obeležili češko i slovačko društvo tokom godina pristupanja EU/NATO.

Projekat podržava NATO Odeljenje za javnu diplomatiju.

............................................
Politika otvorenih vrata - vizija nove generacije
Politika otvorenih vrata
............................................
Satnica
............................................
Foto galerija
............................................
Video
............................................
Site building ..SIMIJ..