Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti/ Women’s Face of the NATO Smart Power

Konferencijom “Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti“ (koja je deo projekta “Women’s Face of the NATO Smart Power”) Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo u saradnji sa Ženskom parlamentarnom mrežom Skupštine AP Vojvodine obeležava 15-tu godišnjicu usvajanja prve rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja se bavi ulogom žena u rešavanju sukoba i izgradnji mira, kao i posledicama koje ratni sukobi ostavljaju na život žena.

Konferencija se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa: značajem Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 u izgradnji bezbedne i sigurne zajednice; politikama unapređenja mesta i uloge žena u procesima izgradnje, konsolidacije i održavanja mira i bezbednosti; u kojoj meri je rodna perspektiva integrisana u politike nacionalne bezbednosti; iskustvima multisektorskog koordinacionog tela Vlade, Narodne skupštine kao i ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova u praćenju sprovođenja Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325; u kojoj meri su institucionalno definisani indikatori na temelju kojih se ocenjuje napredak u primeni NAP-a; upoznavanje sa politikama, strategijama i akcionim dokumentima koje sprovode institucije Republike Srbije; prezentacija aktivnosti planiranih u Individualnom akcionom planu partnerstva između Srbije i NATO-a i saradnja sa NATO programom “Žene, mir, bezbednost”; upoznavanje sa konceptom inkluzivnog liderstva…

Projekat podržava NATO Odeljenje za javnu diplomatiju.

............................................
Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti/ Women’s Face of the NATO Smart Power
Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti
............................................
Satnica
............................................
Foto galerija
............................................
Video
Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti
Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti
Rezolucija 1325: žensko lice mira i bezbednosti
............................................
Site building ..SIMIJ..