cir
Centar za medjunarodne odnose Banja Luka
alpha
ALFA Centar Nikšić
CPEP
Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo Novi Sad

»Regionalna Evroatlantska Inicijativa – REA Inicijativa«

Dvodnevna medjunarodna konferencija Regionalna Evroatlantska Inicijativa (REA Inicijativa: u trouglu: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) je prvi regionalni odgovor vladinih i nevladinih institucija i organizacija na izazove i još uvek dominantne predrasude glede vrednosti i normi evroatlantske zajednice, a promovisanjem politika racionalnog sagledavanja kompleksnih i medjusobno povezanih procesa i izazova sa kojim se region suočava.

U glavnom gradu Vojvodine Novom Sadu će se okupiti 6/7 februara 2008. godine uvaženi predstavnici ambasada, vladinih institucija i nevladinih organizacija spremnih da podrže i promovišu dugoročnu REA Inicijativu posebno imajući u vidu neophodnost jačanja politika regionalne bezbednosti i saradnje. Pretpostavka jačanja procesa regionalne bezbednosti i saradnje je pokretanje široke stručne i javne debate kako bi se u svetlu potencijalnih političkih, ekonomskih kao i bezbednosnih benefita sagledale perspektive pridruživanja regiona NATO u budućnosti. Simbolički centar REA Inicijative je grad Novi Sad i Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, budući da verujemo da upravo Novi Sad može da pošalje važnu političku poruku da je moguće otvoriti nove perspektive evroatlantske saradnje kao i da nove politike »otvorenih vrata« mogu biti pokrenute upravog iz Novog Sada.

REA Inicijativa
REA
REA Deklaracija
REA Inicijativa: Lista uvodničara
Foto galerija
Site building ..SIMIJ..