cir
Centar za medjunarodne odnose Banja Luka
alpha
ALFA Centar Nikšić
CPEP
Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo Novi Sad

REA Deklaracija

Mi, dole potpisani predstavnici Centra za politiku i evroatlantsko partnerstvo, ALFA Centra i Centra za međunarodne odnose, dolazeći iz tri zemlje Zapadnog Balkana: Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa prve međunarodne konferencije „Regionalna Evroatlantska Inicijativa – REA Inicijativa” održane u Novom Sadu, 6/7 februara 2008. godine, pokrećemo prvu regionalnu inicijativu, a u cilju promovisanja evroatlantskih perspektiva i novih regionalnih politika “Otvorenih vrata” kao zajednički napor da se ubrza prevazilaženja prepreka na regionalnom, a posebno putu Srbije ka približavanju evroatlantskoj zajednici.

Grad Novi Sad je simbolički centar REA Inicijative.

Imajući na umu važnost dugoročne stabilnosti Zapadnog Balkana REA Inicijativa promoviše nužnost unapredjenja i jačanja partnerstva između vladinih i nevladinih institucija i organizacija Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore koje su istovremeno postale članice Partnerstva za mir (PzM) kao i Evroatlantskog Saveta za Partnerstvo, novembra 2006. REA Inicijativa se temelji na principima demokratije, slobode i poštovanja ljudskih prava.

Polazeći od činjenice da je jačanje instrumenata regionalne saradnje i promovisanje zajedničkih aktivnosti kroz programe PzM dugoročno u funkciji snaženja procesa stabilizacije Zapadnog Balkana, potvrdjujemo ovom Deklaracijom zajednički stav da je integracija regiona u evroatlantske strukture jedini način da se procesi održivog ekonomskog, stabilnog i bezbednog razvoja regiona unaprede i jačaju.

Bezbednost i prosperitet Zapadnog Balkana su međusobno uslovljeni. Ovom Deklaracijom iskazujemo spremnost da unapredimo i promovišemo važnost regionalne saradnje uključujući u REA Inicijativu sve institucije i organizacije koje su privrženi vrednostima slobode, mira, prosperiteta i razvoja Zapadnog Balkana, a kroz široki politički dijalog.

Polazeći od činjenice da je uspeh REA Inicijative utemeljen na unapredjenju i jačanju partnerskih odnosa izmedju vladinih i nevladinih institucija i organizacija iz regiona ovom Deklaracijom iniciramo uključivanje svih relevantnih institucija i organizacija spremnih da sopstvenim angažmanom promovišu i unapređuju regionalni prosperitet i kooperaciju, bezbednost, dostojanstvo i slobodu građana.

REA Inicijativa će artikulisati napore usmerene ka daljem razvoju miroljubivih i prijateljskih odnosa u regionu, jačanjem pretpostavki stabilnosti i bezbednosti kao i promovisanjem dostupnih instrumenata regionalne saradnje koje promovišu program PzM i Evroatlantski Savet za Partnerstvo

Dole potpisani pokreću REA Inicijativu sa ciljem:

a. iniciranja široke regionalne debate i uspostavljanja partnerske mreže vladinih i nevladinih institucija i organizacija u cilju promovisanja evroatlantskih vrednosti i standarda, a organizovanjem redovnih konferencija u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji, okupljajući uvažene predstavnike regiona;

b. analiziranja i regionalne komparacije dobiti i rizika, kao i evidentnih promena koje se očekuju približavanjem regiona evroatlantskim strukturama;

c. definisanja novih regionalnih politika koje je neophodno implementirati u cilju promovisanja novog bezbednosnog identiteta Zapadnog Balkana;

d. unapređenja novog bezbednosnog identiteta Zapadnog Balkana, a sa ciljem jačanja poverenja i promene stavova građana prema normama, vrednostima i standardima evroatlantske zajednice, iniciranjem novih pristupa i suštinskog razumevanja kompleksnih, međusobno povezanih, političkih i ekonomskih izazova i zahteva sa kojim se suočava region.

U Novom Sadu, 7. februara 2008.

REA Inicijativa
REA
REA Deklaracija
REA Inicijativa: Lista uvodničara
Foto galerija
Site building ..SIMIJ..