Prof. dr Duško Radosavljević
E-mail: vpans2010@gmail.com
25. jun 2012. godine

SRBIJA, EVRO-ATLANTSKE INTEGRACIJE I NATO

Poštovani skupe,

Imam zadovoljstvo da sa Vama podelim određena razmišljanja o pripremljenosti Republike Srbije za očuvanje krhke demokratije, ekonomske i bezbedonosne stabilnosti, ljudskih i manjinskih prava, aktivnostima usmerenim na evropske i evro-atlantske integracije, za aktivnu međunarodnu saradnju sa zemljama u regionu, posebno sa državama Zapadnog Balkana, alias bivše Jugoslavije. Naravno, u fokusu današnjeg izlaganja su mi i rezultati NATO-ovog Čikago samita, koji pred donosioce odluka u zemljama regiona, uključivši i Srbiju, postavlja nova, izazovna pitanja, koja bi trebalo da budu shvaćena, proučavana, i, nakon svega i rešavana. Krenimo redom: Srbija je nedavno imala izbore na svim nivoima vlasti - kao i uvek do sada, oni su imali dosta istorijskog u sebi, na način kako je the well-known Serbian writer, Vladimir Bulatović – Vib once said: “Our years may be rainy or dry, but they are all without exception - historical!” Zašto su bili „istorijski“? Zato, jer su po ko zna koji put u novijoj srpskoj istoriji trebali da ukažu na put optimalnog razvoja Srbije, da ukažu na mogućnosti ekonomskog oporavka zemlje, daju naznaku za reformisanje SVIH aspekata političkog sistema zemlje, uključivši decentralizaciju i regionalizaciju, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, da utvrde vladavinu prava, doslednu primenu podele vlasti, suštinsko, a, ne formalno integrisanje u tokove evropskih i evro-atlantskih integracija, zbiljski transformaciju pravosudnog sistema u zemlji, mnogobrojne reforme u oblastim društvenih delatnosti, itd. Međutim, ovi izbori nisu ponudili NIJEDNU NOVU POLITIČKU IDEJU, NITI REŠENJE NA BILO KOJEM NIVOU POLITIČKE VLASTI. Srbija ostaje da čeka svoga Godoa. On kao i u delu velikog Irca – ne dolazi! Umesto toga – tajac! Gromoglasna tišina!!! Predsednika države imamo, za kojega još nije sigurno koji političko-bezbedonosni pravac će slediti. Vlada se teško nazire, kao i većina lokalnih vlasti, uključivši i vlast u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, jedinoj pokrajini koja je efektivno u sastavu Republike Srbije. Više od natezanja oko sastava Vlade Srbije, zabrinjavaju izjave donedavnih korifeja tzv. „evropskog puta Srbije“, posebno ministara „sile“ (vojska i policija, ali i ministra spoljnih poslova), i stanja u njihovim resorima. Očigledno je da tzv. „tvrda retorika“ koju koristi veliki deo političkog establišmenta tipa – „I EU i Kosovo“, „Ni Istok ni Zapad“, „Aktivna vojna neutralnost“, prija ušima tvdokornih opcija u Srbiji, samo sa tom politikom, i određenom realnošću koja je na takvim politikama stvorena, nema prosperiteta za samu Srbiju, kao ni za zemlje regiona! To vodi u suštinsku izolovanost zemlje, u miloševićevsko vreme, i mislim da ne moram objašnjavati šta to znači za budućnot ovih prostora.

Zalaganje za Evropsku uniju je deklarativne prirode, i služi kao alibi pozicija za neodgovorne političare u Srbiji, koji često „gorke lekove“ koje nisu sami spremni prepisati našem teškom bolesniku (Srbija), kamufliraju kao zahteve EU, što, naravno, smanjuje podršku građanstva ulasku u EU. Takođe, vrlo se često sakriva činjenica da su zemlje EU, skoro po pravilu i članice NATO. To se radi svesno, imajući u vidu negativne konotacije građanstva, vezane za NATO i vojno angažovanje iz 1999. godine, umesto aktivnog pristupa upoznavanja građana sa ciljevima, zadacima, organizacijom, saradnjom i deobom iskustava... Očigledna je stvar da je NATO posle Čikaga zakoračio u novu eru postojanja, da se NEĆE raspasti(omiljena tema kafanskih razgovora u Srbiji je kako će se sve raspasti – EU, NATO, IMF, WTO, World Bank, UN - pa mi ni ne treba tu da ulazimo), da će igrati vrlo važnu, verovatno najvažniju ulogu, u procesima očuvanja i implementacije mira u svetu, sa posebnim osvrtom na region u kojem mi živimo.

Šta na je činiti? Na ovo pitanje je teško odgovoriti imajući u vidu ozračje u kojem živimo – Srbiju i region. Aktivnosti državnih organa se kako-tako ostvaruju, kroz učešće Srbije u Programu Partnerstvo za mir, ali se stiče utisak da se to radi daleko od očiju javnosti. I ovaj se oblik saradnje više prikazuje kao nužnost, nego kao mogućnost da se usvoje standardi, obuka, načini delovanja, saradnja, razmena iskustava i druge aktivnosti. Takođe, opet se stiče utisak, da su rezultati kojih ima u ovoj oblasti više vezani za personalna rešenja u ministarstvu odbrane, nego za osmišljenu državnu politiku.

Saradnja specijalizovanih NATO struktura, posebno edukativnih, sa nevladinim sektorom u Srbiji je sporadična i nedovoljna, posebno u AP Vojvodini, sa časnim izuzecima. Gde vidimo mogućnosti: nedostatak specijalizovanih istraživanja, objavljivanje publikacija na srpskom jeziku, posebno jeziku nacionalnih zajednica koje žive u Srbiji i Vojvodini; podsetiću na činjenicu da na srpskom jeziku nemamo kvalitetnijih studija o NATO, osnivanju, istorijskom razvoju, i slično, što umnogome otežava izučavanje ove problematike, ali i uspostavljanja programa istraživanja ove oblasti, kao i uvođenja u plan i program izučavanja na visokoobrazovnim institucijama u zemlji. Tu vidimo mogućnost saradnje, od kojih današnji učesnici u razgovoru, mi sa novosadske strane ne odustajemo.

NATO je realnost ovoga sveta – najvažniji je političko-bezbedenosni savez na planeti. Bez njegovog aktivnog učešća skoro da nema rešenja određenih kriza u svetu. Takođe, članice istoga već decenijama imaju osećaja za promene, tako da NATO svoju ulogu permanentno redefiniše, ostajući spreman da ispuni svoje zadatke. Mi, koji živimo na području Zapadnog Balkana imamo mogućnost da učestvujemo u aktivnostima, na načine koje odaberemo i dogovorimo sa NATO. Vreme, kojega trošimo besomučno, pokazaće koliko smo ovu šansu iskoristili.

............................................
SMART vizija: odnosi NATO-a i Srbije u 21. stoleću
SMART vizija
............................................
Foto galerija
............................................
Video
............................................
Zaključna razmatranja
............................................
Site building ..SIMIJ..