Šta Evropa tebi znači?

Cilj projekta je dekomponovanje negativnih «mitova» i predrasuda, dominantnih u javnom diskursu a glede uključivanja Srbije u procese evroatlantskih integracija. Preduslov uspešnog okončanja evroatlantskih integracija je snažna podrška svih činilaca zajednice: otuda se nameće kao nužana pretpostavka, pružanje na uvid javnosti širokog spektra informacija o pretpostavljenim dobitima i rizicima koje donosi članstvo u NATO/EU, pojašnjavanje kompleksnih procesa uskladjivanja sa evroatlantskim vrednostima i standardima. Svakako, traženjem odgovora na pitanje «Šta Evropa tebi znači» pokrećemo javni forum i dijalog izmedju građana, vladinih i nevladinih institucija i organizacija. Samo pokretanjem javnog dijaloga i dekonstrukcijom opšte prihvaćenih predrasuda i stereotipa o evroatlantskoj zajednici se mogu otvoriti drugačije perspektive razumevanja i formirati drugačiji stavovi građana prema evroatlantskim normama, vrednostima i standardima, ali i perspektive drugačijeg razumevanja kompleksnih, političkih i ekonomskih izazova sa kojima se Srbija suočava u procesima ekonomske i političke tranzicije i konsolidacije.

Implementacijom sledećih aktivnosti će se realizovati projektni ciljevi:
1). emitovanjem tri multilingvalna spota na regionalnim vojvođanskim televizijama;
2). kreiranjem Face Book profila projekta;
3). publikovanjem specijalno dizajniranog dodatka «Šta Evropa tebi znači» koji će infrastrukturom novinskih distributerskih mreža, biti dostupan vojvođanskoj javnosti.

Projekat podržavaju: Ministarstvo spoljnih poslova Republike Češke, Skupština AP Vojvodine i Dunavski Biro.

............................................
Šta Evropa tebi znači?
Šta Evropa tebi znači?
............................................
Skupština AP Vojvodine, Novi Sad, 24.04.2010.
Video
............................................
Site building ..SIMIJ..